So sánh sản phẩm

BẢO HÀNH SƠN OSKAR


I. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC BẢO HÀNH

1. Sử dụng đúng hướng dẫn và hệ thống sơn được in trên bao bì của sản phẩm.
2. Sản phẩm phải do Công ty Cổ phần sơn OSKAR sản xuất và được Đại Lý, NPP sơn chính thức xác nhận (kèm hóa đơn, chứng từ). Đối với một số công trình có mục đích sử dụng đặc biệt phải được nhà sản xuất xác nhận sản phẩm thích hợp để thi công thì mới được nhà sản xuất bảo hành.
3. Chịu trách nhiệm sửa chữa phần hư hỏng nằm trong phần được bảo hành, tương ứng với số diện tích thi công sơn và số lượng sản phẩm nhà phân phối đã cung cấp cho công trình.
4. Trong thời gian thi công, đơn vị được bảo hành phải cho phép và tạo điều kiện dễ dàng cho việc kiểm tra, giám sát của đơn vị bảo hành và thực hiện sửa chữa ngay lập tức các hư hỏng có thể gây ảnh hưởng tới chất lượng sơn.
 5. Đơn vị bảo hành sẽ cung cấp lượng sơn phù hợp để đơn vị được bảo hành tự thi công lại những phần sản phẩm bị hư hỏng, sau khi đơn vị bảo hành xác nhận chính thức và thông báo bằng văn bản. Số lượng được cung cấp để thi công lại phần sơn bị hư hỏng này tối đa bằng số lượng và đúng chủng loại sản phẩm đã thực cung cấp cho công trình và được ghi trên phiếu bảo hành này.
6. Chỉ áp dụng cho nhà mới xây chưa quá 3 năm và sơn lần đầu.
II. ĐIỀU KIỆN KHÔNG BẢO HÀNH.
1. Hư hỏng ở bất cứ dạng hoặc quy mô nào do việc 
sử dụng không đúng theo hướng dẫn sử dụng và hệ thống sơn được in trên bao bì sản phẩm.
2. Hư hỏng do nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp bởi các tác động của hóa học hoặc cơ lý như: phản ứng hóa học từ môi trường, va đập cơ học, tường bị biến dạng, bong tróc hư hỏng của phần xây dựng…
3. Hư hỏng do các yếu tố khách quan xảy ra không thể đoán trước được hoặc nằm ngoài hướng dẫn kỹ thuật in trên bao bì sản phẩm.
4. Hư hỏng do các bên thứ ba hoặc do đơn vị được bảo hành do thiếu kiểm soát gây ra, hoặc do những tiềm ẩn về mặt kỹ thuật kết cấu xây dựng.
5. Hư hỏng ở những nơi việc thi công sơn không đảm bảo về kỹ thuật hoặc do bề mặt quá kém chất lượng không đảm bảo cho việc thi công sơn.
6. Khi có hư hỏng mà không thông báo kịp thời thì đơn vị bảo hành không chịu trách nhiệm đối với các hư hỏng phát sinh từ đó.
7. Trường hợp đơn vị được bảo hành, không đồng ý cho sửa chữa hư hỏng hoặc yêu cầu sửa chữa bằng cách khác thì phiếu bào hành này không còn có giá trị.
III. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP.
Trong trường hợp có nội dung tranh chấp không tự giải quyết được thì hai bên thống nhất sẽ có khiếu nại tới tòa án kinh tế tại Thành phố Hà Nội là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết các vụ việc này. Các chi phí về việc kiểm tra , xác minh và lệ phí Tòa án do bên có lỗi chịu trách nhiệm.
Tags:,