So sánh sản phẩm

ĐỊNH MỨC SƠN OSKAR | MỨC TIÊU HAO OSKAR

Định mức sơn là gì?

Định mức sơn hay mức tiêu hao sơn là số m2 sơn được trên mỗi kg, lít hoặc thùng sơn. Đối với Sơn OSKAR thì con số định mức trong tài liệu sẽ là Số m2/ kg.
Định mức sơn lý tưởng thường áp dụng với một độ dày nhất định của màng sơn (thường là micron). Nếu như độ dày màng sơn tăng thì tương ứng với số m2/kg  sẽ giảm và ngược lại. Từ định mức sơn và diện tích cần sơn bạn hoàn toàn có thể tính toán được lượng sơn cần thiết cho công trình của mình một cách dễ dàng.

 
 

Định mức sơn OSKAR

Tổng hợp thông số định mức sơn OSKAR bao gồm các sản phẩm sơn nước nội, ngoại thất, sơn lót, sơn chống thấm của OSKAR.

1.  Định mức sơn nội thất OSKAR:

 
TÊN SẢN PHẨM ĐỊNH MỨC SƠN (MỨC TIÊU HAO)
Sơn nội thất mịn 6,5 - 7,5 m2/ kg/ lớp
Sơn nội thất mịn cao cấp 8 - 9 m2/ kg/ lớp
Sơn nội thất siêu trắng 8 - 9 m2/ kg/ lớp
Sơn nội thất lau chùi hiệu quả 8 - 9 m2/ kg/ lớp
Sơn nội thất bóng mờ 10 - 12 m2/ kg/ lớp
Sơn nội thất bóng cao cấp 12 - 14 m2/ kg/ lớp
Sơn nội thất siêu bóng cao cấp 12 - 14 m2/ kg/ lớp
 

2.  Định mức sơn ngoại thất OSKAR:

TÊN SẢN PHẨM ĐỊNH MỨC SƠN (MỨC TIÊU HAO)
Sơn ngoại thất mịn 7,5 - 8,5 m2/ kg/ lớp
Sơn ngoại thất mịn cao cấp 9,5 - 10,5 m2/ kg/ lớp
Sơn ngoại thất bóng 10 - 12 m2/ kg/ lớp
Sơn ngoại thất bóng cao cấp 12 - 14 m2/ kg/ lớp
Sơn ngoại thất siêu bóng cao cấp 12 - 14 m2/ kg/ lớp

 

3.  Định mức sơn lót OSKAR:

TÊN SẢN PHẨM ĐỊNH MỨC SƠN (MỨC TIÊU HAO)
Sơn lót nội thất 5 – 6 m2/ kg/ lớp
Sơn lót nội thất chống kiềm 5 – 6 m2/ kg/ lớp
Sơn lót nội thất chống kiềm cao cấp 7,5 – 8,5 m2/ kg/ lớp
Sơn lót ngoại thất chống kiềm 6 – 7 m2/ kg/ lớp
Sơn lót ngoại thất chống kiềm cao cấp 8,5 – 9,5 m2/ kg/ lớp
 

4.  Định mức sơn chống thấm OSKAR:

TÊN SẢN PHẨM ĐỊNH MỨC SƠN (MỨC TIÊU HAO)
Sơn chống thấm hệ trộn xi măng 7 – 7,5 m2/ kg/ lớp (tùy bề mặt)
Sơn chống thấm đa màu 9 – 14 m2/ kg/ lớp (tùy bề mặt)
Sơn chống thấm sàn hệ 2 thành phần 0,8 – 1 m2/ kg/ lớp (Độ dày 0,6mm)
 

Nếu bạn có nhu cầu tính toán lượng sơn nhanh, bạn có thể sử dụng công cụ tính toán lượng sơn tại đường dẫn sau: http://oskar.vn/chuyen-muc-1-7-6341.html
Tags: ,